Į pradžią
Home news meetings gallery books links about us contacts
Search search  
Home > gallery
   PAINTING   COLLAGE / ASSEMBLAGE   PAINTING ON PAPER   DRAWING
   GRAPHIC   SCULPTURE / OBJECT   PHOTOGRAPHY   VIDEO
   INSTALLATION   PERFORMANCE   MIXED MEDIA
  
   LIST OF ARTISTS
   LIST OF ARTISTS BY:
  
   PAINTING   COLLAGE / ASSEMBLAGE
   PAINTING ON PAPER   DRAWING
   GRAPHIC   SCULPTURE / OBJECT
   PHOTOGRAPHY   VIDEO
   INSTALLATION   PERFORMANCE
   MIXED MEDIA
Akademinio pasiruošimo grupė
Gediminas Akstinas
Algimantas Aleksandravičius
Alfonsas Vincentas Ambraziūnas
Aušra Andziulytė
Valentinas Antanavičius
Robertas Antinis
Žygimantas Augustinas
Jovita Aukštikalnytė
Vytautas Balčytis
Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė
Arūnas Baltėnas
Jurga Barilaitė
Ričardas Bartkevičius
Ray Bartkus
Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė
Rimas Zigmas Bičiūnas
Monika Bičiūnienė
Violeta Bubelytė
Ina Budrytė
Alfonsas Budvytis
Eglė Budvytytė
Vitalijus Butyrinas
Coro Collective
Eugenijus Antanas Cukermanas
Romualdas Čarna
Juzefa Čeičytė
Henrikas Čerapas
Jonas Čeponis
Ramūnas Čeponis
Viktorija Daniliauskaitė
Jonas Daniliauskas
Ramūnas Danisevičius
Adomas Danusevičius
Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė
Kostas Dereškevičius
Rimantas Dichavičius
Laima Drazdauskaitė
Klaudijus Driskius
Vytautas Dubauskas
Lida Dubauskienė
Silvestras Džiaukštas
Stasys Eidrigevičius
Ričardas Filistovičius
Monika Furmanavičiūtė
Raimondas Gailiūnas
Laura Garbštienė
Jonas Gasiūnas
Algirdas Gataveckas
Vincentas Gečas
Ugnius Gelguda
Petronėlė Gerlikienė
Rimtautas Vincentas Gibavičius
Andrius Giedrimas
Valdas Gilius
Tadas Gindrėnas
Eglė Gineitytė
Danutė Gražienė
Kęstutis Grigaliūnas
Algis Griškevičius
Antanas Gudaitis
Leonardas Gutauskas
Vytautas Ignas (Ignatavičius)
Vidmantas Ilčiukas
Kristina Inčiūraitė
Linas Jablonskis
Adomas Jacovskis
Rimvidas Jankauskas-Kampas
Martinas Jankus
Evaldas Jansas
Ksenija Jaroševaitė
Gintaras Palemonas Janonis
Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita
Giedrius Jonaitis
Darius Joneika
Danutė Jonkaitytė
Agnė Jonkutė
Eduardas Juchnevičius
Jonas Jurcikas
Heinz-Hermann Jurczek
Patricija Jurkšaitytė
Vytautas Jurkūnas
Linas Jusionis
Stasys Jusionis
Rūta Jusionytė
Paulius Juška
Romas Juškelis
Joana Kairienė
Elvyra Kairiūkštytė
Virginija Kalinauskaitė
Jonas Kalvelis
Dalia Kasčiūnaitė
Rūta Katiliūtė
Leonas Katinas
Leonas Linas Katinas
Juozas Kazlauskas
Rimvydas Kepežinskas
Vincas Kisarauskas
Saulė Kisarauskienė
Jolanta Kyzikaitė
Stasys Krasauskas
Eglė Kuckaitė
Arūnas Kulikauskas
Algimantas Kunčius
Algimantas Jonas Kuras
Kristina Kurilionok
Andrius Kviliūnas
Linas Liandzbergis
Dainius Liškevičius
Česlovas Lukenskas
Alvydas Lukys
Mindaugas Lukošaitis
Aleksandras Macijauskas
Gintaras Makarevičius
Algimantas Maldutis
Vilmantas Marcinkevičius
Antanas Martinaitis
Raimondas Martinėnas
Sigita Maslauskaitė
Petras Mazūras
Snieguolė Michelkevičiūtė
Evaldas Mikalauskis
Deimantas Narkevičius
Henrikas Natalevičius
Mindaugas Navakas
Ričardas Nemeikšis
Antanas Obcarskas
Remigijus Pačėsa
Vytautas Pakalnis
Kęstutis Paliokas
Vygantas Paukštė
Saulius Paukštys
Audronė Petrašiūnaitė
Galina Petrova-Džiaukštienė
Algirdas Petrulis
Igoris Piekuras
Dina Portnovaitė
Vytautas Povilaitis
Romualdas Požerskis
Audrius Puipa
Artūras Raila
Romualdas Rakauskas
Asta Rakauskaitė - Julian
Eglė Rakauskaitė
Aistė Ramūnaitė
Petras Repšys
Eglė Ridikaitė
Marija Teresė Rožanskaitė
Rimas Sakalauskas
Edmundas Saladžius
Šarūnas Sauka
Augustinas Savickas
Adasa Skliutauskaitė
Algis Skačkauskas
Mindaugas Skudutis
Raimundas Sližys
Rūta Spelskytė
Birutė Stančikaitė
S&P Stanikas
Algimantas Julijonas Stankevičius
Aloyzas Stasiulevičius
Jūratė Stauskaitė
Algirdas Steponavičius
Daina Steponavičiūtė
Kęstutis Stoškus
Vaclovas Straukas
Leopoldas Surgailis
Antanas Sutkus
Laisvydė Šalčiūtė
Mikalojus Šalkauskas
Arvydas Šaltenis
Nijolė Šaltenytė
Vytautas Šerys
Algirdas Šeškus
Virgilijus Šonta
Gerardas Šlektavičius
Alonas Štelmanas
Jonas Švažas
Algimantas Švėgžda
Vladimiras Tarasovas
Solomonas Teitelbaumas
Remigijus Treigys
Gintautas Trimakas
Leonardas Tuleikis
Eglė Ulčickaitė
Vladas Urbanavičius
Nomeda ir Gediminas Urbonas
Raimundas Urbonas
Gintautas Vaičys
Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Arūnas Vaitkūnas
Nijolė Valadkevičiūtė
Arturas Valiauga
Eugenijus Varkulevičius-Varkalis
Kęstutis Vasiliūnas
Eglė Velaniškytė
Eglė Vertelkaitė
Rimaldas Vikšraitis
Romanas Vilkauskas
Alfonsas Vilpišauskas
Mikalojus Povilas Vilutis
Virginijus Viningas
Jūratis Zalensas
Andrius Zakarauskas
Audrius Zavadskis
Marius Zavadskis
Kazimiera Zimblytė
Gintaras Zinkevičius
Gintaras Znamierowski
Birutė Zokaitytė
Birutė Žilytė
Vladislovas Žilius
Darius Žiūra
Stanislovas Žvirgždas
 
© mmc 2013 info@mmcentras.lt